ABSORBENTER MOT OÖNSKAT LJUD

Det är mycket viktigt att veta var man ska placera absorbenter för att få bästa  ljuddämpning.

Var de ska placeras beror på många olika faktorer som t ex rummets volym,

hur det används, stil och befintlig inredning. Design5mm hjälper gärna till med tips och idéer