SEGELFARTYG I ULLFILT


Svävande segelfartyg hängande i tak dämpar effektivt ljudet i rummet.

Dessa fartyg har varit uttagna till en jurydedömd konstutställning på Österlen.

Båtarna hängs upp i en krok eller talja  i taket. Med hjälp av taljan går det enkelt att fira designen

upp och ner vid t ex rengöring av filten.